داستان‌هایی از مشارکت مشتریان در برندهای موفق

وقتی صحبت از بهبود روابط با مشتریان به میان می‌آید، معمولا فقط خدمات و پشتیبانی در نظر گرفته می‌شود. تیم‌هایی با مهارت‌های پشتیبانی که می‌توانند برای حل مشکلات به مشتریان کمک کنند. در حالی که حفظ مشتریان فراتر از ارائه خدمات و پشتیبانی با کیفیت بالاست. مشتریان باید بدانند که شما برای خود آن‌ها ارزش […]