فرهنگ سازمانی، راه حل مشکلات

چطور فرهنگ مشتری بر تجربه ای که مشتری کسب می کند تاثیر می گذارد؟ درهر سازمانی خواه یا ناخواه یک فرهنگ وجود دارد و کلید موفقیت هم این است که شما تعیین کننده این فرهنگ باشید وقبل ازاین که این فرهنگ کاملا شکل بگیرد ،زمام کار را بدست گرفته و درشکل گیری اش کاملا حساب […]

۵ نکته ای که عملکرد اپراتور های پشتیبانی را بهبود می‌دهد.

۱- راندمان بالا یکی از کلیدهای موفقیت است. • به چت ها در عرض ۱۰ ثانیه پاسخ بدهید، حتی اگر پیام دریافت شده تان چیزی مثل این باشد” سلام، تا ده ثانیه میام”. مشتری ها دوست دارند خدماتی که دریافت می کنند در هر ثانیه دردسترسشان باشد. حتی اگر مشغول حرف زدن با مشتری دیگری […]