وجود رهبران زن در مراکز ارتباط با مشتری، چه چیزهایی را به ارمغان می‌آورد؟

وجود زنان به عنوان رهبر در مراکز ارتباط با مشتری توانسته است تحولاتی در نگرش و نوع ارتباط کارکنان با مشتری پدید آورد که در این مقاله درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. واژه تامل ­برانگیزی در عنوان مطرح شده که لازم است پیش از پرداخت به موضوع اصلی چند خطی درباره آن صحبت کنیم! […]