چطور با دعوت از دوستان به رایچت اعتبار پولی دریافت کنید

دعوت از دوستان یا همان رفرال مارکتینگ یک روش مرسوم در کسب‌و‌کارها است. بدین صورت که یک کاربر راضی دوست دارد آن کسب و کار را به دوستان خود پیشنهاد کند، و چه بهتر که به همراه این پیشنهاد یک هدیه هم به دوستش ارسال نماید و خودش هم از این دعوت بی نصیب نماند. […]