چگونه می‌توان از طریق پشتیبانی انلاین، تعداد مشتریان را افزایش داد؟

یکی از مهم‌ترین نتایجی که پشتیبانی انلاین می‌تواند بر روی کسب و کار شما داشته باشد، افزایش تعداد مشتریان است. بدون شک نمی‌توان بی‌تفاوت از این جمله گذشت، چون مشتری رگ حیات یک کسب وکار به حساب می‌آید. این مهم نیست که شما در چه صنعتی فعالیت می‌کنید. فروشگاه آنلاین پوشاک دارید یا یک شرکت […]