چگونه یک کارمند پشتیبانی می‌تواند آرامش بیشتری در محیط کار داشته باشد؟

آرامش در محیط کار یکی از خصوصیاتی است که کارکنان همه بخش‌های یک کسب و کار باید داشته باشند. اما این نکته برای کارکنان پشتیبانی که بیشتر ساعات روز در ارتباط مستقیم با مشتری‌ هستند، اهمیت زیادی پیدا می‌کند، زیرا ممکن است یک اپراتور پشتیبانی در طول روز با مشتری‌های مختلفی در ارتباط باشد که حفظ […]

چگونه می‌توان از طریق پشتیبانی انلاین، تعداد مشتریان را افزایش داد؟

یکی از مهم‌ترین نتایجی که پشتیبانی انلاین می‌تواند بر روی کسب و کار شما داشته باشد، افزایش تعداد مشتریان است. بدون شک نمی‌توان بی‌تفاوت از این جمله گذشت، چون مشتری رگ حیات یک کسب وکار به حساب می‌آید. این مهم نیست که شما در چه صنعتی فعالیت می‌کنید. فروشگاه آنلاین پوشاک دارید یا یک شرکت […]