برچسب: ارزش مشتری

مشتری واقعی

8 روش برای تفکیک مشتری‌های واقعی از افراد مزاحم: نکات ارائه شده توسط افراد حرفه‌ای حوزه فروش

آیا همه افرادی که با کسب و کار ما در ارتباط هستند مشتری هستند؟ چگونه می‌توانیم مشتری های واقعی را از مشتری‌های غیرواقعی که زمان و منابع ما را بیهوده اشغال می‌کنند تفکیک کنیم؟